Art as everything
author’s meeting with Urszula Kluz-Knopek

Place: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, ul Bielska 62, sala 09 organizator: Zakład Edukacji Kulturalnej
Time: 11.04.2019 godz. 13:00