Author’s meeting University of Silesia

Art as everything
author’s meeting with Urszula Kluz-Knopek

Place: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, ul Bielska 62, sala 09 organizator: Zakład Edukacji Kulturalnej
Time: 11.04.2019 godz. 13:00

Read More

The Womenal | Günter Grass Gallery in Gdańsk

Place:
Part 1: Günter Grass Gallery in Gdańsk, 27.04-22.06.2019
Part 2: House of Nuremberg in Cracow w Krakowie, 11.10-22.11.2019
Openning: 27.04.19, Saturday at 6.00 pm., Günter Grass Gallery in Gdańsk
Exhibition: 27.04-22.06.2019
Artists: Agata Agatowska, Iwona Demko, Georgia Fambris, Urszula Kluz-Knopek, Natalia Kopytko, Katarzyna Kukuła, Ewa Kulka, Jasmin Lother, Małgorzata Markiewicz, Agata Norek, Anna Orbaczewska, Elena Provata, Ulrike Segerberg, Małgorzata Wielek-Mandrela + Günter GrassRead More